Bookingregler

Booking

All booking av gruppetimer gjøres fortrinnsvis på Min side,  mobilappen Min trening  eller direkte på bookingstasjonen på senteret. Denne står plassert ved vindusrekken i overgangen ned til sykkel- og TRX-salen.

Alle våre gruppetimer kan bookes tidligst syv dager i forkant av det aktuelle klokkeslettet. Det betyr at du umiddelbart etter endt time kan booke deg på samme time til samme tid neste uke. Via Min side kan booking gjøres inntil to timer før start. Etter dette må booking gjøres på bookingstasjonen direkte på senteret.

Du kan være booket på inntil syv timer samtidig.

Henting av deltakerbevis

Ditt deltakerbevis skrives ut ved å registrere medlemskortet på kortleseren på bookingstasjonen. Beviset skal ved oppmøte gis til instruktøren som har timen.

Deltakerbevis kan hentes ut tidligst to timer før og helt frem til timens start. 

Dersom timen er fullbooket og i tillegg har venteliste, må deltakerbeviset hentes ut senest 10 minutter før timens start. Når denne tidsfristen utløper deles deltakerbevisene ut etter ventelisteprinsippet der nummer én på ventelisten får første ledige plass osv.

Venteliste

Dersom timen er fullbooket er du velkommen til å registrere deg på venteliste. Ventelisten oppdateres fortløpende, og straks noen avbooker rykker du opp på listen.

Du har full oversikt over din plass på ventelisten via Min side eller på mobilappen Min trening.

Avbooking og bookingrestriksjon

Du kan booke deg av en gruppetime senest to timer før start via Min side eller Min trening – appen. Vi tar normalt ikke mot avbooking per telefon eller e-post, men dersom det allikevel skulle oppstå en situasjon som gjør at du ikke møte til time og fristen for avbooking har gått ut, vil vi være behjelpelige over telefon i bemannet åpningstid.

Hvis du unnlater å møte til- eller avbestille tre timer i løpet av én måned, får du ikke forhåndsbooke timer i en periode på 14 dager. Det vil likevel være mulig å delta på restplasser ved å booke direkte på bookingterminalen.